Logo: BIP
.
Baner: baner urząd

Ogłoszenia

Zaproszenie na Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno – zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse oraz aplikowania o dotację.
 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację ( w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.
 
Czym jest RKG? To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
 
Cel konkursu? Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
 
Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym? Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.
 
Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe. Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Informacja dla rolników

Ilustracja do informacji: Informacja dla rolników

W związku z suszą rolniczą, która wystąpiła na terenie gminy Sława informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski dotyczące strat w uprawach w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie.

We wniosku o oszacowanie szkód należy wskazać wszystkie uprawy w gospodarstwie rolnym oraz dane dotyczące produkcji zwierzęcej zgodne z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym w ARiMR. Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy, które nie zostały skoszone. Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w załączniku do informacji.
 
Dodatkowe informacje oraz wnioski można uzyskać również w Urzędzie Miejskim w Sławie pok. 012, tel. 68 3558348.
 

Załączniki

 • PDF Rozmiar: 191.6 KiB Ilość pobrań: 163

  Pobierz

Próba syren alarmowych

Ilustracja do informacji: Próba syren alarmowych
KOMUNIKAT
SZEFA OBRONY CYWILNEJ
GMINY SŁAWA
Na podstawie:
 • § 3 pkt 4,5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r.,  Nr 96, poz. 850);
 • § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96);
 • zarządzenia Nr 0050.31.2019 Burmistrza Sławy – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Sława z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej , zarządzania kryzysowego w 2019 roku
 
w dniu 28 marca 2019  r. w godzinach 12,00 – 12,30
 
na terenie Gminy Sława zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych nadających sygnał:
 • ogłoszenie alarmu
 • odwołanie alarmu
 • 20-03-2019
czytaj dalej

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności

Ilustracja do informacji: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności
SzkołaInicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. 
 • 08-02-2019
czytaj dalej

Ankieta LOW NFZ dotyczącą upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej. Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!

Ilustracja do informacji: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, skierowanym do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej. Nabór formularzy rekrutacyjnych już w listopadzie!
W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami terenów wiejskich na obszarze powiatów: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego (powiat ziemski) i żagańskiego (w powyższych powiatach - do obszarów wiejskich nie kwalifikują się miejscowości: Żagań, Nowa Sól, Otyń, Gubin).
 • 09-11-2018
czytaj dalej

Szkolenie dla firm(Wschowa) - „Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla firm(Wschowa) - „Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców”
Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz  Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają na bezpłatne szkolenie: Split payment i inne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców, które odbędzie się  13 listopada 2018r. w godzinach 9:00 - 16:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie (I piętro), Rynek 1.
 • 29-10-2018
czytaj dalej

Szkolenie w ramach projektu unijnego pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim".

Ilustracja do informacji: Szkolenie w ramach projektu unijnego pn. "Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim".
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.Projekt skierowany jest do osób dorosłych (25-64 l.) oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lat zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych lub pozaszkolnych zamieszkujących województwo lubuskie.
 • 29-10-2018
czytaj dalej

Bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze o nowych przepisach o samorządzie gminnym

Ilustracja do informacji: Bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze o nowych przepisach o samorządzie gminnym
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w Zielonej Górze. Już 08.09.2018 w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej z Szymonem Osowskim porozmawiamy o nowych przepisach o samorządzie gminnym.
 
 • 30-08-2018
czytaj dalej

Spotkanie dla przedsiębiorców w Zielonej Górze

Działając na prośbę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zachęcam Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu dla przedsiębiorców, które odbędzie się w czwartek 5 lipca 2018 r. w Zielonej Górze.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-zielonej-gorze/
1 2 3 4 5 6 ... 9

 • Baner: lubuskie.pl
 • Baner: sckiw.slawa.pl
 • Baner: zw.pl
 • Baner: EKO-Przyszłość
 • Baner: zwik.slawa.pl
 • Baner: osp.slawa.pl
 • Baner: KPP Wschowa
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
 • Baner: WOPR WSCHOWA
 • Baner: RWS
 • Baner: LKŻ Sława
 • Baner: Kraina Lasów i Jezior
 • Baner: Sławski Klub Żeglarski
 • Baner: SLTZ
 • Baner: Triathlon Sława
 • Baner: Biblioteka Publiczna w Sławie
 • Baner: Mikroporady.pl